Get Adobe Flash player

Oferta

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS -em
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • rozliczenia podatkowe krajowe i zagraniczne
 • odzyskujemy podatek  zagraniczny w Norwegii i innych państwach Europejskich